Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Gaudi

Lufthansa City Center

Telephone: +387 33 / 261635
Fax:
+387 33 / 261645
E-mail:
info@gaudi.ba

Marsala Tita 22,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

1. Preliminarno

Turistička agencija GAUDI Lufthansa City Centre (u daljnjem tekstu: Gaudi LCC) posluje putem internetske stranice. Kao licencirana IATA BSP putnička agencija u potpunosti se obvezujemo i pridržavamo uslova koje postavlja IATA.
Molimo, imajte na umu da kao turistička agencija pružamo rezervacije našim klijentima u ime avio kompanija, hotela, kompanija za iznajmljivanje automobila i trećih lica.
Uvijek ćemo nastojati ugovarati putovanje samo sa uglednim partnerima. Nismo kompanija koja pruža konačnu uslugu našim korisnicima i kao takva ne možemo dirketno uticati na davatelja usluga.

2. Sadržaj Ugovora

Obvezujući ugovor nastaje čim osoba koja vrši rezervaciju pritisne dugme "Potvrdi rezervaciju". To čini pravno obvezivanje između Gaudi LCC i osobe koja rezerviše pružanje usluge ili usluge trećeg lica koji je davatelj usluga.
Izvršenje / pružanje usluge kakva je rezervisana nije dužnost Gaudi LCC. Ugovorom o prihvatanju rezervacije, osoba koja je izvršila rezervaciju potvrđuje da je on / ona punoljetna i zakonski je ovlaštena da sklopi ugovor.
Za ovu rezervaciju, osoba koja vrši rezervaciju obavezana je istom 72 sata. U istom vremenskom okviru Gaudi LCC prihvata rezervaciju ili će stupiti u kontakt s osobom koja je izvršila rezervaciju. Kao znak da je rezrvacija prihvaćena, naručitelju se izdaje račun naše kompanije.
Kada je u pitanju plaćanje kreditnom karticom, ona se smatra kao prihvatanje ugovora od strane vlasnika kreditne kartice / putnika / učesnika, te se ista koristi za uplatu ili djelimičnu uplatu naručene usluge.
Rezervacija se smatra finaliziranom kada sva putnička dokumentacija bude predata klijentu.

Obavještavamo Vas da uz potvrdu rezervacije dobivate potpuni sažetak odabranih usluga kao i cijene putem elektronske pošte (e-mail-a).

3. Odgovornosti

ODGOVORNOSTI GAUDI LCC
Ugovorena odgovornost Gaudi LCC je pružanje rezervacija proizvoda i usluga kako su i rezervirane. Stvarna usluga kao takva nije odgovornost LCC. Gaudi LCC djeluje u ime davatelja usluga. Cijene i uslovi su postavljeni u skladu s ugovorom dogovorenim između Gaudi LCC i pružatelja usluga.
Za daljnje informacije o proizvodima, uslugama i uslovima pružatelja usluga, budite slobodni provjeriti uslove rezervisanja kako je navedeno na njihovim web stranicama, kako je i naznačeno.
U skladu sa Zakonom (EG) br.2111 / 2005 Evropskog parlamenta i Vijeća od 14. decembra 2005. Gaudi LCC obavještava klijente o identitetu stvarne avio kompanije, koja obavlja uslugu kako u trenutku rezervacije, tako i na potvrdi rezervacije.

ODGOVORNOST KLIJENTA
a) Svaka rezervacija koju je izvršio klijent na web stranici Gaudi LCC tumači se kao ponuda za ugovaranje usluge s trećim licem kao pružateljem usluga koju je rezervisao klijent.
b) Osoba koja obavlja rezervaciju mora potvrditi potvrdu rezervacije / potvrdu o plaćanju / potvrdu o kreditnoj kartici kako bi bila tačna i mora obavijestiti Gaudi LCC u roku od 48 sati o bilo kakvim netačnim stavkama. Obavijest o greškama koje su primljene prekasno, na primjer izmjene, ne dopušta klijentu da se povuče iz ugovora.
c) Obratite nam se odmah kada kao putnik niste primili Vaše potvrde / dokumentaciju najmanje 5 dana prije odlaska. U ovome slučaju ćemo, ukoliko je izvršena uplata, organizovati da Vam dokumenti budu dostupni na aerodromu (ovo se smatra posebnom uslugom koja podliježe dodatnim troškovima).

Ukoliko nas ne obavijestite i ne možete nastaviti s Vašim putnim aranžmanima (zbog nedostajuće dokumentacije), to će se smatrati otkazom koji zahtijeva uplatu (smanjena naknada troškova, ukoliko ih ima).
Uz avionske karte preporučujemo klijentu da odabere opciju elektronske karte, budući da Gaudi LCC neće preuzeti nikakvu odgovornost u slučaju kašnjenja u poštanskoj ili kurirskoj službi - što znači da će puni dodatni trošak kao i eventualno printanje novih karata biti klijentov, te na Vlastitu odgovornost klijenta.

4. Realizacija od Lufthansa City Center

Gaudi LCC osigurava putničke usluge (letove, najam automobila, pakete, osiguranje i sl.).
U ime svojih klijenata putem trećih lica ugovara sljedeće:

AVIO KARTE:
Sve karte se izdaju izravno u Gaudi LCC sa sjedištem u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Pružamo punu uslugu koja se odnosi na online I offline rezervaciju avio karata, izmjene letova, otkazivanja, preusmjeravanja, dodjeljivanje karata i nadogradnju karata.
Postoji iznimka za niskotarifne prevoznike, gdje će rezervacije biti direktno sa niskotarifnim prevoznicima. Ovdje se avio kompanija smatra isporučiteljem i sve izmjene, zahtjevi za povratom sredstava moraju biti izvršeni direktno sa avio kompanijom.

Ukoliko trebate dodatnu pomoć, molimo da nas kontaktirate na:
Tel.: +387 (33) 261-635, 261-636
Fax.: +387 33 261 645
E-mail: info@gaudi.ba

5. ODGOVORNOST Gaudi LCC kao agenta

a) Gaudi LCC poduzima potrebne napore kako bi se osiguralo da su informacije na ovoj web stranici tačne. Gaudi LCC ne garantuje da su te informacije bez greške. Objavljene informacije na ovoj web stranici, softveru i uslugama mogu sadržavati netačne ili pravopisne greške. Ovdje navedene informacije podložne su čestim promjenama i ažuriranjima.
b) Sva odgovornost Gaudi LCC i/ili njenih dobavljača ove web stranice je ograničena.
c) Pojedinosti o pruženim uslugama ili ugovorenim turističkim ponudama u potpunosti ovise o podacima dobivenim od dobavljača. To ne predstavlja odgovornost Gaudi LCC prema klijentu.
d) Odgovornost Gaudi LCC za pružene usluge ograničena je na kvalitetno pružanje usluga u okviru opreznog trgovca, a ne na tačnost, cjelovitost, tačnost informacija i pravovremenost istih, te pružanje usluga od strane Treće strane.

6. Odstupanja i promjene

a) Odstupanja i promjene pojedinih putnih aranžmana mogu se izvršiti samo nakon ugovora.
b) Izričito su dozvoljene promjene u posljednjem trenutku: vremena leta, odredišta kao i promjene aviona i avio kompanija.
c) Promjene i varijacije turističkih ponuda podliježu samo zahtjevima nakon što je dogovoren sporazum, a ne protiv organizatora u dobroj namjeri i ove promjene ne utiču značajno na ukupni ponuđeni paket.

7. Ponovno rezervisanje i otkazivanje

a) Mogućnost ponovnog rezervisanja, otkazivanja rezervacije ili promjena imena, kao i uvjeta i troškova promjena putnika, obrađuju se samo u skladu s uvjetima dobavljača i ne mogu uticati na Gaudi LCC.
b) Za izradu promjena (kako je navedeno pod 7a) Gaudi LCC naplaćuje naknadu za uslugu od 50,00 BAM po karti. U slučaju promjena kod NISKOBUDŽETNIH AVIO KOMPANIJAMA, promjene moraju biti izravno s niskotarifnim kompanijama.
Novčana naknada za promjene će biti naznačena od strane NISKOBUDŽETNIH AVIO KOMPANIJA PRILIKOM IZRADE REZERVACIJE.
c) Ponovno bukiranje i naknada za otkaz su isključivo diktirani ugovorima sa trećim licima kao dobavljačima.
d) Informacije o naknadama za otkazivanje i ostalim naknadama dostupne su na web stranici gdje je to primjenjivo. (Vidi tačku br. 4).
Budući da putno osiguranje nije automatski uključeno u pakete, preporučujemo da uključite takvo osiguranje prilikom rezervacije paketa.

8. Viša Sila

The Lufthansa City Center neće biti odgovoran za ovaj ugovor u slučaju sljedećeg: demonstracije, rat, unutrašnji nemiri, otmice aviona, terorističke akcije, požari, poplave, gubitak energije, nesreće, oluje, štrajkovi, prekid rada ili druge radnje koje potencijalno dovode po prekida usluga Gaudi LCC ili njegovih dobavljača.
Kako bismo pomogli putniku u vezi sa promjenama putničkih aranžmana dostupni smo putem naših kontakt informacija, koje možete pronaći ovdje. Naše osoblje će Vam uvijek pomoći sa najnovijim informacijama.

9. Raskid ugovora od Lufthansa City Center ili dobavljača

Lufhtansa City Center i dobavljač zadržavaju pravo otkazati rezervaciju ili dijelove rezervacije, u sljedećim slučajevima:

  • klijent nije kreditno sposoban
  • plaćanja kreditnim karticama klijenta su odbijena od strane izdavača kreditnih kartica
  • naznačeno je da osoba koja obavlja rezervaciju nema zakonsko pravo da sklopi ugovor (ili nije punoljetna)

10. Cijena i promjene usluga

a) Na osnovu uslova koji su izvan kontrole Gaudi LCC cijena i uslovi mogu biti izmijenjeni od strane dobavljača, kojem će se Gaudi LCC morati prilagoditi. Na primjer, fluktuacije valutnog kursa, dodatnih goriva, doprinosa, osiguranja i taksi na aerodromu.
b) Promjene cijena i uslova su dio opštih uslova dobavljača. Ukoliko se Gaudi LCC obavjesti o takvim promjenama, klijenti će odmah biti obaviješteni o takvim promjenama.

11. Naknade za uslugu

Budući da niskotarifni prijevoznici i sve veći broj avio kompanija više ne pruža proviziju putničkim agentima, Gaudi LCC naplaćuje naknadu za uslugu, kao i ostali dobavljači. Taj iznos će biti uključen u konačnu cijenu, ali se posebno navodi na fakturi, ukoliko je primjenjivo.

12. Pasoš, viza, carinski i zdravstveni propisi

Svaki putnik je dužan osigurati važeće putne isprave kako bi se putovanje nastavilo bez odlaganja.
To uključuje vizu za sve odredišta i zdravstvene uvjete.

13. Otkazivanje

Nije dopušteno otkazivanje rezervisanog putovanja od strane putnika. Putnik se ne može povući iz obaveze kojom je angažovao Gaudi LCC ili treću stranu, kao ni preko srodnika/ partnera. U slučaju da putnik odluči otkazati putovanje, onda mogu postojati financijske posljedice. To će biti jasno navedeno u uslovima rezervacije. Izričito je zabranjena financijska naknada dobivena sudskim nalogom.

14. Promjene u opštim uvjetima

Gaudi LCC zadržava pravo promijeniti ili dodati opšte uslove u odnosu na ovu web stranicu, sa učinkom na buduće rezervacije u svako doba, bez obavještavanja putnika. Međutim, posljednja verzija opštih uslova će biti naznačena na web stranici prije nego se izvrše izmjene, te vezano za daljnje korištenje web stranice. Osoba koja vrši rezervaciju slaže sa mogućim izmjenama uslova.
Na validnost ovog ugovora ne utiče ukoliko je jedan od postojećih preduslova nepraktičan ili nemoguć za puno ispunjenje.

15. Salvatorian Clause

Ukoliko jedna od postojećih predpostavki bude nepraktična ili nemoguća za ispuniti, onda to neće uticati na validnost ovog ugovora.